FAQ

Hur mycket väger ett träd i genomsnitt?

Svar:

Vikten beror bl a på hur stort trädet är och vilket trädslag det är. För att få en uppfattning om vikten kan du först räkna ut hur stor volym du har på trädet genom att sätta in längd och diameter i länken ”Räkna ut volymen…” . Därefter går du in under länken ”träslag” och tittar på vad vikten per m3 är för ditt trädslag. Multiplicera volymen med vikten så får du reda på hur mycket trädet väger.

Länkar:

Hur mycket betalt kan man få för ett träd?

Svar:

Att sälja enstaka träd kan vara svårt. Det vanligaste är att man hugger ved av dem själv och eller tar hjälp av någon annan för att forsla bort det eller hugga det åt än. För att få sina träd uppköpta av ett skogsbolag som timmer eller massaved så krävs det att det minst rör sig om ca 60 träd. Priset på timmer rör sig mellan ca 350-750 eller mer beroende på trädslag och kvalitet (se det som en fingervisning).

Hur mycket får man betalt för ris?

Att sälja mindre partier ris är svårt. Det ses inte som någon inkomstkälla utan som en utgift i hantering i mindre skalor. Även i större skalor så är det inte direkt lönsamt. För att ett skogsbolag skall vara intresserade av att hämta uppsamlat ris (färdig skotat/ej utspritt) så behöver det röra sig om minst ca 100 kbm ris. Hur mkt betalt man vid försäljning av ris beror på hur många megawattimmar riset ger vid förbränning. Det kan tex ge 80 kr per megawattimme.
Om du vill ha reda på hur mkt betalningen blir per kbm ris så räknar man först ut hur mkt flis det blir av riset. Det är olika men räkna med att det är 50% eller mindre av ofisat ris. Så om du har 200 kbm ris så får du 100 kbm flis om du har tur. Priset per kbm flis (mps) är ca 85% av megawatttimmpriset. I detta fall 68 kr. Priset för 100 kbm flis blir alltså 6800 kr. Om du då har använt en traktor eller skotare för att samla ihop det så går det nätt och jämt ut. Något bättre betalt kan du få om du själv flisar och säljer till värmevärk.

Hur fäller man ett träd?

Svar:

Att fälla ett träd är en farlig uppgift och skall inte utföras av någon som inte har erfarenhet eller utbildning. Helst skall man vara två personer när man jobbar med trädfällning, använda säkerhetsutrustning och fungerande såg. Det är viktigt att kedjan är i gott skick och rätt spänd. De risker man utsätter sig för vid trädfällning och användande av motorsåg är tex att trädet faller åt fel håll, faller över än själv, ”stuttsar” tillbaka på än själv, om trädet ligger i spänn kan det slå tillbaka, man kan få kast på motorsågen, sågen kan fastna, kedjan kan gå av mm. Just därför är det viktigt att ta hjälp av någon som har erfarenhet eller utbildning.

  • Facebook
  • Twitter