Priser

Vårt cirkapris är:

Rådgivning och kundbesök: Gratis

Trädfällning: Från 360 Kr/timme
Trädklättring: Från 560 Kr/timme (mer kostnader kan tillkomma om extra personal alt maskiner krävs för utförandet)
Övrigt skog- och trädgårdsarbete: Från 320 Kr/timme

Startavgift: Från, 450 Kr
Bortforsling: Från 200 kr beror helt på vilken mängd det handlar om.
Stuppfräsning: 750 kr + arbetskostnad.
Milersättning: 18 kr/mil

Vart uppdrag kan skilja sig åt och måste bedömas individuellt.  Arbetet och priserna justeras därför efter varje uppdrag.

 

 

  • Facebook
  • Twitter