Tjänster

Skog och trädgård

Trädfällning

”Vi kan på ett säkert och kostnadseffektivt sätt fälla och montera ner stora eller små träd utan att skada eller riskera omgivning och ömtåliga ytor.”

Gallring

”Vi hjälper dig om du har skog som behöver gallras och inte vill använda stora maskiner. Utan maskiner gallrar vi utan att lämna stora spår efter oss i naturen. Olika skogar gallras på olika sätt- vi har kunskapen.”

Bortforsling och transport

”Vi kan hjälpa er med bortforsling av ris, ved och annat trädgårdsavfall”

Stubbfräsning

”Vi fräser bort stubbar av alla storlekar utan att skada omkringliggande markytor.”

Beskärning

”Vi kan hjälpa er med beskärning av olika typer av träd. Stora som små.”

Rådgivning

”Har ni frågor som rör träd och trädgård? Boka in ett kostnadsfritt kundbesök med oss via e-post eller telefon. Där får ni råd och fasta prisförslag på lämpliga åtgärder.”

Plantering

”Det är mkt jobb med plantering och viktigt att det blir rätt. Vi hjälper er med planteringen och underlättar jobbet för Er”

Trädgårdsarbete

Vi utför flera olika trädgårdsarbeten så som mossbekämpning, gräsklippning, beskärning av träd och buskar, plantering av växter mm.

20131201_111411

Obs! Vid uppdrag som Vidare Bemanning utför gäller det som fram går i Allmänna Bestämmelser för trädfällning. Läs mer under fliken Allmänna Bestämmelser.

  • Facebook
  • Twitter