Värderingar

Våra Värderingar

Naturvänligt
Vi vill värna om naturen som vi alla är en del av. Därför tror vi på att vara naturvänliga i vårt arbete. Vi ge så liten miljöpåverkan som vi kan i vårt arbete och försöker bevara naturen så som den ser ut.

Certifikat
Vi tror på säkerhet. Därför har vår personal genom gått säker skogs utbildning som är obligatorisk om man skall fälla träd på någon annans mark.

Försäkringar:
Vidarebemanning har tecknade avtal med Söderberg och Partners innehållande ansvarsförsäkring.
Vidarebemannings anställda omfattas av Fora tjänsteförsäkring/ avtalspension mellan SAF och LO.

Kollektivavtal
Vi har hängavtal med Unionen. Våra anställda får  lön enligt kollektivavtal eller högre. De får semesterersättning, sjuklön och pension enligt Fora och Alecta mm.

 

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Facebook
  • Twitter